Kontakt:

City Office Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

+48 22 202 68 20

kontakt@city-office.pl

 

 

Godziny pracy:
PN – PT    9:00 – 17:00
SO – ND   do uzgodnienia

skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele wykonywania zleconych usług, jak i dla celów kontaktowania się z City Office Sp. z o.o. oraz dla celów marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do wykonania usługi. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, co jest zgodne z Polityką Bezpieczeństwa City Office Sp. z o.o. dostępną w biurze Administratora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.city-office.pl/polityka-bezpieczenstwa/. Administratorem danych osobowych jest City Office Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18.

 

URZĘDY dla Biura Wirtualnego

Urząd dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel: (22) 699 80 00, (22) 699 82 09

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa
tel: (22) 584 61 00

ZUS I Oddział w Warszawie

ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa
tel: 801 400 987, (22) 560 16 00

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel: (22) 464 20 00

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowe Rejestru Sądowe

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
tel. (22) 44 00 691, (22)  44 00 692

Krajowy Rejestr Sądowy – Ministerstwo Sprawiedliwości

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa