KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest CITY OFFICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
  2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconych usług / wykonywania umów na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego dane osobowe zostały udostępnione.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy CITY OFFICE Sp. z o.o.
  5. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy / zlecenia usługi, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy / wykonanie usługi.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych;
   • wniesienia sprzeciwu;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wszelkie pytania w ww. zakresie prosimy kierować na adres:

[email protected]